Özet Gönderimi

Sözel Sunum Hazırlama Kuralları
Poster Sunum Hazırlama Kuralları
Bildiri Özet Son Gönderim Tarihi: 15 Eylül 2021
Bildiri Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 30 Ekim 2021
Bildiri göndermek için tıklayınız
Kongreye kabul edilen tüm bildiriler, ISBN’li olarak e-dergi formatında hazırlanan SERAMİK / Journal of the Turkish Ceramics Society Dergisi’nde yayınlanacaktır. Yazım Kılavuzu ve Şablona www.seramikdergisi.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Bildiri Özeti Gönderim Kuralları

 • Bildiri gönderebilmek için öncelikle kongre web sayfasından kayıt olmak gerekmektedir.
 • Bildiriler SÖZEL ve E-POSTER olarak online toplanmaktadır. Bildiri özetleri (en az 150, en çok 500 kelimeye kadar hazırlanan metinler) online gönderilecektir. Posta, faks, e-posta vb. ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Bildiri gönderimi yapılırken yazarların sunum tercihi (sözel veya e-poster) belirtilmelidir.
 • Bildiri yazarlarının adı-soyadı, çalıştığı kurum ve şehir sistemde ilgili bölümde açıkça belirtilmelidir. Adlarda akademik unvan kullanılmamalıdır.
 • Metin başlığındaki kelimelerin yalnız ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır. (Örnek başlık: Seramik ve Enerji Tasarrufu)
 • Bildiriler Giriş ve Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç bölümlerini içermelidir.
 • Bildiri gönderimi sırasında çalışmanın belirtilen alt konu başlıklarından hangisine ait olduğu belirtilmelidir.
 • Online bildiri gönderim sistemi; göndermeye karar verinceye kadar bildirinizi sistemde saklayabilme ve geri dönüp üzerinde tekrar çalışabilme olanağı sağlamaktadır.
 • Bir katılımcı en fazla bir bildiri sunabilir.
 • Bildirilerin kongre elektronik kitabında yer alabilmesi için, bildiri sahiplerinden en az birinin kongreye kayıt olması gerekmektedir.
 • Kongre kayıtları tek isme yapıldığı için, bildirideki diğer isimleri kapsamamaktadır.
 • Sistemde özet bildiri yazımı için ayrılan alan 150 ve 500 kelime ile sınırlandırılmıştır. Sistem bu alana 500 kelimeden daha fazla yazı yazılmasına izin vermeyecektir.
 • Online bildiri modülü üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde dijital kitap haline getirileceği için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, ilgili kategoriler için oluşturulacak hakemler taafından yapılacak ve hakemler tarafından bildiri sonuçları raporlanacaktır. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı gönderilecektir. Bildirilerin kongre elektronik kitabında / CD'de yer alabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir.